Политики за поверителност

„Хотел Vanilla“. Дейността ни е свързана с хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и др.

За да бъдете настанени като гости в Хотел „Vanilla“, трябва да ни предоставите някои свои лични данни. Събираме от Вас и обработваме само лични данни, които са необходими за регистрацията Ви и се изискват по силата на закон или друг нормативен акт. Извършваме и видеонаблюдение в общодостъпните зони на хотела.

Личните данни, които събираме от Вас и обработваме са: Имена, ЕГН, гражданство, дата на раждане, пол, номер на лична карта, видеонаблюдение в общодостъпните зони. С регистрацията си Вие потвърждавате, че сте информирани за правата си и сте запознати с цялата информация, свързана с предоставените лични данни.

Нашите партньори